Tel: +385 43 772320 Adresa: Ul. Vulinca Alojza 28, 43240, Čazma Radno vrijeme: pon-pet 08:00-16:00

EU projekti

Naziv projekta: Energetska obnova proizvodnog pogona – DI ČAZMA
Ukupna vrijednost projekta: 28.023.593,75 kuna
EU sufinanciranje projekta: 10.907.682,15 kuna
Projekt je sufinanciran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj
Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2017. – prosinac 2020. godine

Opći cilj projekta: Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju učinkovitog korištenja energije u proizvodnim industrijama RH, te tako omogućiti rast konkurentnosti cjelokupnog gospodarskog sustava.

Specifični cilj projekta: Specifični cilj projekta je smanjiti potrošnju energije za 40,14% (u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta) u proizvodnom pogonu te povećati udio korištenja obnovljive energije sunca u bruto potrošnji energije za 456.474,00 kWh/god, a što će doprinijeti povećanju konkurentnosti društva DI Čazma d.o.o na domaćem i inozemnom tržištu.

Kratki opis projekta: Smanjiti potrošnju energije za 40,14% (u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta) u proizvodnom pogonu te povećati udio korištenja OIE u bruto potrošnji energije za 456.474,00 kWh/god, te na taj način doprinijeti povećanju konkurentnosti DI Čazma d.o.o, kao i rastu učinkovitog korištenja energije u proizvodnim industrijama RH. Ciljna skupina projekta su djelatnici kojima će se poboljšati radni uvjeti jer će ostvarene uštede na energiji omogućiti Društvu nova ulaganja, partneri (dobavljači i kupci) te građani koji će u dugom roku imati čišći okoliš.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

– smanjiti potrošnju energije za 40,14% (u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta) u proizvodnom pogonu
– povećati udio korištenja OIE u bruto potrošnji energije za 456.474,00 kWh/god

Kontakt osoba: sanela.sodolovic.dic@floriangroup.hr

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi sanela.sodolovic.dic@floriangroup.hr, kontakt osoba Sanela Šodolović.
Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća DI ČAZMA d.o.o.

Dokumenti za preuzimanje: Upute-za-korisnike-zadnja-verzija  i   Europski strukturni i investicijski fondovi